KONTAKT

S  M  G        A R C H I T E K C I

S z y m o n                   G u z a

N I P          8 5 2 2 4 3 3  4 6 9

7 1-  0 31         S z c z e c i n,

u l.    L.       O k u l i c k i e g o 

4 6 / U 1         l o k a l          6

B I U R O

7 1-  0 3 1         S z c z e c i n,

u l.  L. O k u l i c k i e g o   4 6

L O K.  6 -  S P O T K A N I E  P O  W C Z E Ś N I E J S Z Y M U M Ó W I E N I U 

tel.       6 6 0       7 0 1     1 5 3

ADMINISTRACJA

N a t a l i a      G u z a

tel.  6 6 9  8 1 7  9 5 0

ARCHITEKT

S z y m o n      G u z a

tel.  6 6 0  7 0 1  1 5 3

Administratorem danych osobowych jest SMG Architekci Szymon Guza ul. L. Okulickiego 46/U1 lokal6, 71-031 Szczecin. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!