© 2017 by S M G    A R C H I T E K C I, 71-031 Szczecin, ul. L. Okulickiego 46/U1 lokal 6

www. smgarchitekci.com, e-mail: smgarchitekci@gmail.com, tel. 660701153

projekt_budowlany_zespołu_budynków_wielorodzinnych-_Warszawa_2

Projekt zespołu budynków wielorodzinnych- Warszawa.